България, Пловдив 4000, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Обадете се сега+359886270795

  Разработване на целия инвестиционен процес до усвояване на безвъзмездното финансиране;
 Предпроектно консултиране и информация по европейски програми и фондове;
 Подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване на фирми и общини;
  Консултиране и разработване на форми и проекти за кандидатстване пред Оперативните Програми;
 Управление и мониторинг на проекти по европейските фондове и програми;
 Консултиране и разработване на Обществени Поръчки по ЗОП;
 Консултиране и разработване на Обществени поръчки, съгласно разписаните правила, изискванията и оценъчни критерии на съответните Оперативни Програми;
  Изготвяне на бизнес предложения / проекти;
 Изготвяне на финансови анализи:
– Изготвяне на прогнозни парични потоци;
– Изготвяне на инвестиционен анализ;
– Финансово и стратегическо планиране;
– Изготвяне на проекто бюджет;
 Изготвяне на предложение за проект;
  Търсене на източници за финансиране;
 Разработване на Стратегия за получаване на финансиране;

Адрес: България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Телефон: +359886270795
Email:mix.group@mail.bg

© 2017 Всички права са запазени. "МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП" АД